Analog Input Module, 0-5V, 1-5V, +/-10V – Hi Res – 4 Ch

$1,185.00

Analog Input Module, 0-5V, 1-5V, +/-10V – Hi Res – 4 Ch

SKU: F3AD04-0R Category:

Description

Analog Input Module, 0-5V, 1-5V, +/-10V – Hi Res – 4 Ch